Najnovije vesti
Image

Naša misija je da kroz vlastiti stručni i profesionalni angažman te kroz saradnju sa roditeljima, rođacima, stručnim saradnicima raznih profila i saradnju sa širom društvenom zajednicom pomognemo osobama sa invaliditetom da uče i razvijaju se na svom putu ka što samostalnijem životu.

 
Image

Dom Veternik je ustanova socijalne zaštite koja je u skladu sa odlukom Vlade Srbije u mreži ustanova socijalne zaštite od 1. januara 2011. godine predviđena za smeštaj do 500 korisnika podeljenih u radnu jedinicu za smeštaj dece i omladine i radnu jedinicu za smeštaj odraslih lica.

 
 
Donacije
 
Iz foto galerije
  Dnevni boravak Zasticeno stanovanje Projektne aktivnosti - U radu ...
E-Konekta dizajn d.o.o.

Copyright © 2010 - 2011 Dom Veternik. Sva prava zadržana.
Telefoni: +381 21 823 518 / 821 034 / 821 262. Telefaks: +381 21 823 518
Adresa: Kninska 157, 21203 Veternik, Srbija